Reizen Costa Rica & Nicaragua
Rondreis Amerika
Rondreis Vietnam

Reisvoorwaarden

Algemeen

ANVR
Ons bedrijf NRV (KvK 27289736) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Ons aanbod wordt aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze site, voorstel of reisovereenkomst tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Bekijk de ANVR-brochure voor meer informatie.

Aanvullend en/of conform de ANVR-Reizigersvoorwaarden kan er afgeweken worden van bepaalde artikelen in de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Dit geldt bijvoorbeeld voor artikel 1.3, 1.4, 9 en art. 10, in welke de annuleringsbepalingen staan. Indien de annuleringsgelden anders zijn dan als vermeld in de ANVR-Reizigersvoorwaarden, treft u dit aan in ons aanbod, het voorstel, de (reis)overeenkomst, een offerte of boekingsbevestiging/factuur; altijd voor aanvaarding van het aanbod/de overeenkomst. Zo zullen de annuleringsgelden – in het geval van een lijndienstvlucht voor dat onderdeel doorgaans altijd 100% zijn, en voor de andere reisonderdelen minder; afhankelijk van het aantal dagen of weken voor vertrek.
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van o.a. vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat u ervan verzekerd bent uw vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen (failliet raakt). Als de reisovereenkomst ook vervoer omvat en de plaats van bestemming al is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator, bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau. Of een reisbureau bij de SGR is aangesloten, kunt u controleren via www.sgr.nl, via het vakje ‘Zoeken op deelnemer’. De SGR bijdrage bedraagt € 5,- per persoon.
Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De Calamiteitenfonds-bijdrage bedraagt € 2,50,- per persoon.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Let wel ; het voorgaande geldt slechts voor reeds op de bestemming aanwezige reizigers. Er is een premie verschuldigd.
Op onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en worden op verzoek aan het CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.
Herroepingsrecht
NRV kent geen herroepingsrecht. Voor alle overeenkomst geldt dat er bij boeking sprake is van een definitieve boeking op het moment dat u aangeeft enige overeenkomst te aanvaarden.
Onvoorziene omstandigheden
NRV behoudt zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties de reis geen doorgang te laten vinden of het reisprogramma aan te passen. Hiervoor kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.
Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.
Verzekeren
Wij vinden het belangrijk dat u goed verzekerd op reis gaat. Sluit u daarom een reisverzekering (afhankelijk van uw bestemming met werelddekking) af. Bovendien is een annuleringsverzekering van harte aan te raden en eigenlijk onmisbaar bij het maken van een verre reis. Natuurlijk kunt u hiervoor ook bij NRV terecht. In samenwerking met A.S.R. Verzekeringen, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen, bieden wij zowel kortlopende als langlopende verzekeringen aan.
Aanmelder/Contactpersoon
De persoon die de reis boekt, wordt automatisch contactpersoon van NRV en is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die op de boeking staan vermeld. Wanneer een minderjarige reiziger zich aanmeldt, moet een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/voogd aan ons worden toegezonden.
Werkdagen/openingstijden
NRV is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.
24-uurs noodservice
In geval van nood is er altijd, 7 dagen per week en 24 uur per dag, een medewerker van NRV bereikbaar. Belt u hiervoor ons reguliere telefoonnummer 070-3076700.

Prijzen

Prijzen Reis op Aanvraag
Onze privérondreizen en door u zelf samengestelde reizen zijn 'reizen op aanvraag'. Wanneer u akkoord geeft op ons reisvoorstel, vragen wij de reis voor u aan. Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens boeking kunnen aanbieden. Zodra de boeking akkoord is, gelden de annuleringskosten zoals omschreven onder 'Opzegging door de reiziger (annulering)'. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking akkoord is, is NRV genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.
Fluctuerende prijzen
NRV werkt met fluctuerende prijzen, wat betekent dat prijzen kunnen verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. Dit kan samenhangen met het verschijnen van een prijsactie/-aanbieding met een tijdelijke boekingsduur of een andere vluchtklasse. Helaas kan NRV geen restitutie verlenen aan klanten die voor of na de boekingsduur van een kortstondige prijsactie/-aanbieding hebben geboekt. Op onze website vindt u alle (boekings)mogelijkheden en de meest actuele prijzen. NRV behoudt zich het recht om de prijzen van elke willekeurige reis of reiselement dagelijks op de website te wijzigen.
Voorboeking
Wanneer u een reis boekt waarvan de vluchten nog niet ingeboekt kunnen worden dan zal uw boeking als zogenaamde voorboeking worden behandeld. Op het moment dat wij uw vluchten kunnen inboeken, nemen wij contact met u op. Dit is doorgaans elf maanden voor vertrek.
Zelf Samenstellen
Bij het Zelf Samenstellen geldt een minimum verblijf van zeven overnachtingen.
Voorbehoud wijziging reissom
NRV behoudt zich het recht voor, conform de ANVR-Reisvoorwaarden en de reisvoorwaarden van NRV, de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde belastingen/heffingen of wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.

Alle gepubliceerde prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud. Zie hiertoe de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Met het openbaren van dit aanbod vervallen al onze vorige aanbiedingen en prijzen uit eerdere publicaties. De prijzen zijn een momentopname; vervoers- en hotelprijzen variëren steeds vaker per dag. De systeemprijs op het moment van uw boeking is daarom altijd de geldige prijs.

Alle ten tijde van publicatie van dit aanbod geldende (luchthaven)belastingen, brandstof- en veiligheidsheffingen zijn inbegrepen in de reissom. Verhogingen hierin kunnen eventueel worden nabelast.
Wijziging door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u om wijziging hiervan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden, voldoet. Bovendien zijn wijzigingskosten van € 27,- van toepassing.

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist en tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht. Mocht een wijziging niet mogelijk zijn dan zal de oorspronkelijke overeenkomst worden gehandhaafd, tenzij u aangeeft te willen annuleren. De annuleringsbepalingen zoals omschreven onder 'Opzegging door de reiziger (annulering)' zijn dan van toepassing.

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.
Reclamecode Reisaanbiedingen
Conform de Reclamecode Reisaanbiedingen hanteert NRV correcte en duidelijke prijzen, inclusief de op het moment van publicatie bekend zijnde onvermijdbare kosten. Al onze reissommen zijn dan ook gepubliceerd inclusief vlieg- en ticketbelastingen als luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing.
Vluchttoeslagen
Bij alle luchtvaartmaatschappijen is de economy class in meerdere boekingsklassen onderverdeeld. Elke klasse is boekbaar tegen een ander tarief. Onze reissommen zijn gebaseerd op de voordeligste boekingsklasse binnen de economy class van de luchtvaartmaatschappij. In het algemeen geldt het principe van de goedkoopste prijs voor de eerstboekende. Dit verklaart dan ook mede waarom u soms meer of juist minder heeft betaald dan een medereiziger. Indien van toepassing, nemen wij uiteraard contact met u op.
Transfers
De kosten van transfers zoals gepubliceerd op onze website zijn gebaseerd op minimaal twee personen.
Reisduur
De reisduur wordt in hele dagen vermeld, tenzij anders vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Als de verzorging all inclusive is, geldt dit voor het hele verblijf totdat u dient uit te checken in uw hotel.
Reissom
De gepubliceerde basisreissom is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting. Voor alleengebruik van een accommodatie wordt vaak een toeslag berekend. Een korting die vermeld wordt voor een 3e persoon, geldt alleen bij verblijf van drie personen op één kamer.
Kinderen
Kinderkorting op een 2-persoonskamer wordt alleen verleend als het kind met 2 volbetalende personen een kamer deelt, tenzij anders vermeld. Baby’s en/of kinderen tellen in de meeste gevallen niet mee bij het bepalen van de reissom. De leeftijd van het kind op het moment van vertrek is bepalend voor de reissom.
Fooien
Het geven van fooien op vakantiebestemmingen is een normaal gebruik en wordt soms zelfs verwacht of is verplicht. U bepaalt echter zelf of de geboden dienst/service de te verwachten fooi rechtvaardigt.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling van uw reis
Bij het totstandkomen van de overeenkomst moet een aanbetaling van 20% van de totale reissom worden betaald. Voor een aantal reizen gelden afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden en wordt van voornoemd percentage afgeweken. Uiteraard wordt u hierover bij boeking op de hoogte gesteld.
Restantbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag door NRV zijn ontvangen. U bent in verzuim als u niet tijdig betaalt. Als u in verzuim bent, maant NRV, of iemand namens hem u aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet betaalt (betaald heeft), de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd door u. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen. In het geval van betalingsverzuim zijn de Annuleringsbepalingen zoals van toepassing op uw overeenkomst van toepassing, en worden de reeds (eventueel) door u betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Reserveringskosten
De reserveringskosten voor onze reizen bedragen € 35,- per boeking. De reserveringskosten bij Zelf Samenstellen bedragen € 50,- per boeking.
Vertrek binnen 6 weken
Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Op welke wijze moet ik de reissom betalen?
De reissom kunt u onder vermelding van uw klant- en factuurnummer overmaken op de rekening van NRV. U kunt een digitale transactie doen of het openstaande bedrag overmaken via een overschrijvingskaart.

Bankgegevens van NRV:
ING 2183287
Vanuit het buitenland:
IBAN (International Bank Account Number): NL49INGB0002183287
BIC (Bank Identifier Code): INGBNL2A

ABN Amro 515107239
Vanuit het buitenland:
IBAN (International Bank Account Number): NL37ABNA0515107239
BIC (Bank Identifier Code): ABNANL2A

Betaling per creditcard of contanten is helaas niet mogelijk.
Rente en incassokosten
Wanneer u niet tijdig aan uw geldelijke verplichting heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts bent u gehouden tot vergoeding van de gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over reissommen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- en 1% over het resterende bedrag, met een minimum van €40,-.

Opzegging door de reiziger (annulering)

Standaard annuleringskosten
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal NRV u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Afwijkende annuleringskosten
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Uiterlijk bij boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Voor cruises zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing, zie 'afwijkende annuleringskosten cruises'.
Afwijkende annuleringskosten cruises
Voor cruisevakanties gelden afwijkende annuleringskosten. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal NRV u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom
- bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (inclusief) tot de 75e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
- bij annulering vanaf de 75e kalenderdag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom
Deelannulering
Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. NRV doet aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en voor dezelfde reis. En voor zover onze leveranciers dat toelaten.

Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Indeplaatsstelling
Bij NRV is het niet mogelijk om een reiziger in de plaats te stellen. Op het moment dat er een reiziger in een boeking annuleert, gelden hiervoor de reguliere annuleringskosten en kunnen we enkel een nieuwe reiziger toevoegen zoals we dit bij een nieuwe boeking doen.
Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Reisdocumenten

Reisbescheiden
Uw reisbescheiden ontvangt u uiterlijk zeven dagen voor uw vertrek, op voorwaarde dat uw reissom in zijn geheel is voldaan. Uw reisbescheiden ontvangt u per e-mail en bevat belangrijke informatie, zoals uw e-tickets, de contactgegevens van NRV en onze lokale partner, de hotellijst en de vouchers.
Vertrektijden en vluchtnummers
De definitieve vertrektijden en vluchtnummers van vliegreizen vindt u op uw vliegticket. Deze kunnen afwijken van de u bij boeking opgegeven informatie. Controleer uw reisbescheiden dus goed. Te allen tijde kunnen ook op de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis uit het buitenland nog wijzigingen worden aangebracht. Ook komt het voor dat een in eerste instantie afgegeven vluchttijd voor vertrek nog wijzigt naar een later of vroeger tijdstip. U wordt hiervan zo mogelijk op de hoogte gebracht. Ook kan het voorkomen dat er een wachttijd ontstaat op een internationale luchthaven vanwege niet altijd goed aansluitende vluchten.
Visum
Voor reizen naar vele landen is een visum verplicht. Bij de landeninformatie van het betreffende land kunt u hier meer informatie over vinden. Voor bepaalde landen moet u dit visum reeds in Nederland aanvragen. Als u binnenkort met ons op reis gaat dan raden wij u aan om voor de meest recente informatie contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van de bestemming(en) die u bezoekt of met het CIBT.

NRV biedt u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief het visum aan te vragen via het CIBT. Meer info.

Heeft u de Belgische nationaliteit dan kunt u uw visum via het CIBT België aanvragen.

Uiteraard kunt u ook zelf uw visum regelen. Indien u zelf uw visum aanvraagt, kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade of het consulaat.

Ongeacht of u via het CIBT of zelf uw visum regelt: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum. NRV is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien wanneer u niet in het bezit bent van een correct visum.
Paspoort
U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste reisdocumenten. Op de meeste bestemmingen dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Zie tevens de landeninformatie op NRV.nl.

Het paspoortnummer dat u invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat u tijdens uw reis gebruikt. Houdt u er tevens rekening mee dat vluchten met bepaalde binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer bekend is bij NRV.
Inreisbeperkingen
Diverse landen hanteren inreisbeperkingen waardoor u de toegang tot een bestemming kan worden ontzegd. De voorwaarden die diverse landen aan toegang stellen, wijzigen regelmatig. Via deze link treft u de actuele stand van zaken.

Let op: mogelijk treffen meer landen en luchtvaartmaatschappijen aanvullende maatregelen. U bent zelf verantwoordelijk om de betreffende beperkingen in de gaten te houden en verzoeken u contact met ons op te nemen in geval u aan een van de genoemde criteria voldoet.

Nationaliteit
U moet zelf informeren naar de exacte reisdocumenten die u nodig heeft als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt tevens voor de landen waar een tussenlanding wordt gemaakt.
Reizen via de VS
U bent verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig of schip naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan. Wij raden u aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 dagen vóór vertrek). ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddelijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie heeft ingevuld, maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via het Amerikaanse consulaat.

De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren.

Indien u niet via ESTA van te voren reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, loopt u het risico dat u vertragingen ondervindt op uw vertrekluchthaven of de luchthaven van aankomst in de VS. In het ergste geval kan u zelfs de toegang worden geweigerd. Het geldt alleen voor landen (en hun staatsburgers) die aan het visa waiver programma meedoen, waaronder Nederland. Personen met een niet-Nederlands paspoort kunnen verplicht zijn een visum aan te vragen.

Intikken van ESTA op internet laat heel veel websites zien die dit tegen betaling regelen. Er is echter geen enkele reden om van deze sites gebruik te maken daar dit heel goed via de reguliere site van ESTA kan. Sinds 8 september 2010 bedragen de kosten voor de autorisatie ca. 21 USD per persoon. Autorisatie via ESTA is verplicht sinds 12 januari 2009. Meer uitgebreide informatie treft u aan op deze website.

Indien u via de VS met kinderen reist, dient u naast ESTA, ook rekening te houden met het volgende:

Voor de VS heeft u een visum nodig, wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft, zit uw persoonlijke visum al in uw paspoort verwerkt. Echter, wanneer er één of meerdere kinderen bij u in het paspoort staan, dient voor elk kind een visum of een eigen paspoort aangevraagd te worden. Kinderen dienen dus in het bezit te zijn van een eigen paspoort of een visum.

Uitzondering reizen met een ESTA
Als u naar Amerika wilt reizen en u bent na maart 2011 in Iran, Irak, Soedan, Syrië of Jemen geweest of na 2021 in Cuba, dan kunt u niet meer met een ESTA reizen. U bent dan verplicht om een visum aan te vragen. Het heeft in dit geval geen zin om een nieuw paspoort aan te vragen, daar u naam gekoppeld is aan uw bezoek. Bent u voor maart 2011 in bovenstaande landen geweest, dan kunt u gewoon met een ESTA reizen.

Uw visum kunt u aanvragen op de website van het Amerikaanse Consulaat, dit kost € 140,-. Vervolgens krijgt u een link toegestuurd waarmee u een afspraak kunt maken op het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam. U kunt rekening houden met een totale procedure van ca. 4 weken. Het visum is vervolgens 10 jaar geldig. Let u wel op dat als u een nieuw paspoort moet aanvragen, dat er bij uw oude paspoort op de visumpagina geen gaten gestanst worden.
Reizen via Canada
U bent verplicht om een Electronic Travel Authorization (eTA) te regelen als u vliegt naar of via Canada. Als u een bezoek brengt aan Canada over land of zee dan bent u niet genoodzaakt om een eTA te regelen.

Om een eTA aan te vragen heeft u een geldig paspoort, een creditcard (Visa, MasterCard of American Express), en een e-mailadres nodig. De kosten bedragen 7 CAD per persoon. De eTA wordt elektronisch gekoppeld aan uw paspoort en is geldig voor vijf jaar of tot uw paspoort verloopt, wat het eerste komt. Via de volgende link kunt u het aanvraagproces beginnen: de officiële eTA website. In de meeste gevallen ontvangt u na een paar minuten een bevestiging van uw aanvraag. In sommige gevallen kan het iets langer duren. Het is aan te raden uw eTA tijdig aan te vragen.
Reisdocumenten en andere grensdocumenten
Bij iedere reis in dit aanbod treft u algemene informatie over de benodigde reisdocumenten. Deze informatie geldt voor houders van een Nederlands paspoort met de Nederlandse nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de vereiste reisdocumenten. Op de meeste bestemmingen dient uw paspoort bij thuiskomst nog zes maanden geldig te zijn. Zie tevens de landeninformatie op NRV.nl.

Het paspoortnummer dat u invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat u tijdens uw reis gebruikt. Houdt u er tevens rekening mee dat vluchten met bepaalde binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer bekend is bij NRV.

Als u of één van uw reisgenoten niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, moet u ongeacht een eventueel reisadvies van onze organisatie, ook de ambassade van het land van uw bestemming vragen aan welke vereisten uw reisdocument moet voldoen en/of een visum noodzakelijk is. U moet dit minimaal 4 weken vóór vertrek nagaan. Vraagt u ook expliciet na, hoeveel maanden het paspoort na thuiskomst nog geldig dient te zijn. Deze informatie kunnen wij niet opnemen vanwege de wijzigingen die hierin mogelijk of voortdurend kunnen optreden. Wij wijzen u er ook op dat bij veel banken en postkantoren een Europese Identiteitskaart of rijbewijs niet als identiteitsbewijs geaccepteerd wordt bij de inning van geld.

Voor iedere cruise is een geldig paspoort nodig dat bij terugkomst in Nederland nog tenminste 6 maanden geldig is. Daarnaast is voor een aantal landen een visum nodig. In enkele gevallen kan dit visum aan boord tegen betaling worden afgegeven. Als dit het geval is, zal dit bij de desbetreffende reis op de website worden vermeld. Voor sommige landen moet u het visum zelf - al voor vertrek - in Nederland regelen.
Bij de praktische informatie van de cruise op onze website kunt u informatie vinden over de benodigde visa voor desbetreffende reis.

Om een vlotte in-/ontscheping in alle aanleghavens te verzekeren, gebeurt het regelmatig dat rederijen uw paspoort gedurende (een gedeelte van) de cruise innemen. Wij raden u daarom aan om een kopie van uw paspoort mee te nemen.

Specifieke bepalingen groepsreizen

Gegarandeerd Vertrek
Op onze website ziet u onder het tabblad 'Data & Prijzen' achter de vertrekdata aangegeven of een specifieke vertrekdatum een 'Gegarandeerd vertrek' heeft. Een groepsreis waarvan het vertrek gegarandeerd is, zal definitief doorgaan.

Wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt neemt NRV ruim van te voren (minimaal 21 dagen voor vertrek) contact met u op. NRV zal haar uiterste best doen om een passend alternatief aan te bieden. Dit alternatief kan bestaan uit bijvoorbeeld een vervoerswijziging in de vorm van een minibus of afhankelijk van de bestemming zelf rijden in een huurauto, Engelssprekende reisleiding en/of andere vertrekdata. Indien dit alternatief voor u niet passend is, ontvangt u de volledige reissom terug.

Het kan tevens voorkomen dat een vertrekdatum of luchtvaartmaatschappij aangepast moet worden in verband met een vlucht- en/ of programmawijziging. Hierover zullen wij u eveneens informeren.

NRV behoudt zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties de reis geen doorgang te laten vinden of het reisprogramma aan te passen. Hiervoor kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.
Nederlands sprekende reisleiding
Onze groepsreizen worden begeleid door Nederlandssprekende reisleiding, tenzij dit anders is aangegeven bij de betreffende reis. Niet alleen zal uw Nederlandssprekende reisleiding ervoor zorgen dat uw reis zo optimaal mogelijk verloopt, ook beschikt hij over een schat aan kennis over het land, de geschiedenis, lokale tradities en de actualiteit. Hij is tevens uw eerste aanspreekpunt bij vragen, geeft u graag leuke tips voor de lunch of het diner en regelt met plezier één of meerdere optionele excursies.

Wij weten hoe belangrijk een reisleider is voor het welslagen van uw rondreis. NRV stelt dan ook hoge eisen aan al haar reisbegeleiders. Belangrijke criteria bij het selecteren van reisbegeleiders door NRV of onze lokale partners zijn: ruime reiservaring, ervaring in het omgaan met Nederlandstalige groepen en diepgaande kennis van het land.

Voor onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers om de reis onder leiding van een Nederlandssprekende reisleider te laten plaatsvinden. Wordt dit minimale aantal niet bereikt, dan kan de reis niet of (bij een gegarandeerd vertrek) op aangepaste wijze worden uitgevoerd. Natuurlijk nemen wij hierover contact met u op. Dit gebeurt tenminste 21 dagen voor vertrek van uw reis. Het vereiste minimum en het maximum aantal deelnemers staat vermeld bij de betreffende reis.
Minimum/maximum aantal deelnemers
Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemers vindt u bij elke groepsreis vermeld. Indien we niet van een groep kunnen spreken, kan het voorkomen dat de reis op andere wijze wordt uitgevoerd. In dat geval:
• wordt u zo mogelijk een alternatief aangeboden
In voorkomende gevallen ontvangt u hiervan tijdig bericht.
• in alle gevallen ontvangt u hiervan bericht uiterlijk 21 dagen voor vertrek

De aanvangsdatum van uw groepsreis geldt altijd als uitgangspunt.
Kinderen
Onze reguliere groepsreizen zijn geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Tijdens de mei-, zomer- en kerstvakantie geldt op een groot aantal reizen een afwijkende minimum leeftijd. Gedurende deze periode kunnen kinderen vanaf 8 jaar mee op reis. Indien dit het geval is, staat dit bij de betreffende reis aangegeven. Daarnaast bieden we ook familiegroepsreizen. Bij deze reizen is de minimale leeftijd lager. Achter de reis ziet u staan vanaf welke leeftijd er kinderen mee mogen op de reis.
Verlenging
Voor onze groepsreizen kopen wij de vluchten zo voordelig mogelijk in op basis van de gepubliceerde reisduur. Wilt u hiervan afwijken, dan is dit altijd op aanvraag en gelden er over het algemeen behoorlijke vluchttoeslagen. Daarom is er standaard € 100,- per persoon vluchttoeslag opgenomen in uw boeking, wanneer u kiest voor een verlenging. Mocht de vluchttoeslag hoger uitvallen, dan wordt dit met u besproken en kunt u alsnog kiezen voor de standaard reis of eventueel van de reis afzien.
Familiegroepsreizen voorwaarden voor deelname
Onze familiegroepsreizen zijn met uiterste zorg en aandacht samengesteld voor gezinnen met kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Om deel te nemen aan een familiegroepsreis is het een vereiste dat uw reisgezelschap bestaat minimaal 1 kind in deze leeftijdscategorie. Heeft u kinderen die op het moment van reizen net buiten de gestelde leeftijdscategorie vallen, neem dan contact op met onze reisspecialisten.
Groepsboeking
Om te voorkomen dat er bij groepsreizen groepen binnen een groep worden gevormd, accepteren we niet meer dan 8 personen op een boeking. Dit geldt ook op het moment dat de groep kennissen/vrienden/familie in verschillende boekingen wordt gemaakt. U kunt altijd contact met ons opnemen op het moment dat u met meer dan 8 personen een groepsreis wilt maken. We kunnen dan meekijken of er een aparte groep aangemaakt kan worden.
Meer dan 8 personen?
Als uw reisgezelschap meer dan 8 personen telt, dan moet u dit bij boeking melden. Bij veel luchtvaartmaatschappijen (o.a. KLM) gelden dan namelijk andere voorwaarden en tarieven.
Heeft u dit niet bij boeking opgegeven, dan is NRV niet verantwoordelijk voor de eventuele (meer)kosten die hieruit voortvloeien. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor in voorkomende gevallen de overeenkomst op te heffen, waarbij eventuele kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
Groepsreis op aanvraag
Als u bij uw reis of een reisonderdeel 'op aanvraag' ziet staan, dan betekent dit dat de vooraf door ons ingekochte plaatsen niet meer beschikbaar zijn. Wel kunnen wij dan bij bijvoorbeeld de hotelier(s) of luchtvaartmaatschappij extra ruimte aanvragen, zodat u alsnog mee kunt op de reis van uw keuze. Daarvoor hebben wij echter wat tijd nodig, zodat wij uw reis niet direct kunnen bevestigen. Als er na aanvraag plaatsen vrij zijn, reserveren wij deze direct voor u: uw boeking-op-aanvraag is dus niet vrijblijvend en u kunt deze niet kosteloos annuleren.
Rondreizen met feestdagen
NRV zal, indien vanwege lokale feestdagen van de route moet worden afgeweken, trachten een alternatief programma te bieden. Ook kunnen in geval van bijzondere omstandigheden wijzigingen in de hotellijst plaatsvinden. Het kan tevens voorkomen dat een accommodatie een verplicht galadiner organiseert met de feestdagen. Hier kunnen meerkosten voor van toepassing zijn. U wordt hierover bij boeking geïnformeerd.

Specifieke bepalingen cruises

Paspoort en visa
U bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van geldige reisdocumenten.
Voor iedere cruise is een geldig paspoort nodig dat bij terugkomst in Nederland nog tenminste 6 maanden geldig is.
Daarnaast is voor een aantal landen een visum nodig. In enkele gevallen kan dit visum aan boord tegen betaling worden afgegeven. Als dit het geval is, zal dit bij de desbetreffende reis op de website worden vermeld. Voor sommige landen moet u het visum zelf - al voor vertrek - in Nederland regelen.
Bij de praktische informatie van de cruise op onze website kunt u informatie vinden over de benodigde visa voor desbetreffende reis.

Om een vlotte in-/ontscheping in alle aanleghavens te verzekeren, gebeurt het regelmatig dat rederijen uw paspoort gedurende (een gedeelte van) de cruise innemen. Wij raden u daarom aan om een kopie van uw paspoort mee te nemen.
Vaarschema wijzigingen
Door onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld slecht weer, politieke onrust of om logistieke redenen, kan de rederij besluiten om af te wijken van het oorspronkelijke vaarschema. De veiligheid en het belang van passagiers, bemanning en het schip staat hierbij altijd voorop. U wordt, voor zover mogelijk, vooraf geïnformeerd over de wijzigingen. Er geldt geen financiële vergoeding voor het wijzigen, vervangen of wegvallen van een haven/bestemming.  

Hutcategorie en hutnummers
Bij een cruiseboeking maakt u een reservering voor een bepaalde hutcategorie. Over het algemeen geldt dat een specifiek hutnummer pas in een later stadium wordt toegekend. Dit is meestal een hutnummer in de geboekte categorie, maar soms in een hogere/betere categorie. De rederij kan het toegekende hutnummer eventueel nog wijzigen binnen dezelfde of hogere categorie. De ligging van de hut is daarom niet gegarandeerd.
Afwijkende annuleringskosten cruises
Voor cruisevakanties gelden afwijkende annuleringskosten. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal NRV u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom
- bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (inclusief) tot de 75e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
- bij annulering vanaf de 75e kalenderdag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
- bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom
- bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom
Medische voorschriften
Elk schip heeft een medisch centrum aan boord met gediplomeerde artsen en verpleegkundigen. Dit is geen volwaardig ziekenhuis, maar u kunt hier (tegen betaling) wel terecht voor de behandeling van de meeste noodgevallen en medische routinegevallen. Vanwege de beperkte medische voorzieningen aanvaardt de rederij geen boekingen van mensen die een te hoog medisch risico vormen. Wanneer u een medische aandoening heeft, minder valide bent of zwanger bent, dient u dit direct bij boeking kenbaar te maken. De rederij zal dan om een Engelstalige medische verklaring vragen, ondertekend door uw arts. Ook zult u een vragenlist moeten invullen. Rederijen hanteren strikte regels en voorwaarden m.b.t. medische behoeften en zwangerschappen. Wanneer u hieraan niet voldoet, kunt u mogelijk bij inscheping worden geweigerd.
Rederijvoorwaarden
Naast de NRV voorwaarden zijn tevens de rederij voorwaarden van toepassing op uw cruiseboeking.

Bestemming

Optionele excursies
Eventueel genoemde en/of lokaal te boeken (optionele) excursies of activiteiten worden buiten de invloedsfeer van NRV aangeboden. NRV of haar vertegenwoordiger in het buitenland publiceert en bemiddelt slechts uit service-overwegingen. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze excursies. Lokale excursies zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd zijn of worden. Alle programma’s en activiteiten die mogelijk per regio staan vermeld op de website, worden aangeboden door plaatselijke agenten. Deze zijn daarom altijd voorlopig en onder voorbehoud. NRV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.
Waardevolle spullen
Wij adviseren u om geen waardevolle spullen zoals sieraden mee te nemen op reis. U reist naar andere landen met andere culturen waarbij dikwijls geldt: voorkomen is beter dan genezen. Tevens willen wij u aanraden om altijd een reisverzekering af te sluiten.
Weersomstandigheden
Op NRV.nl en in het NRV Reiscafé vermelden wij per bestemming informatie over de weersomstandigheden. Klimatologisch verandert er echter veel in de wereld. NRV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de weersomstandigheden ter plaatse afwijken van hetgeen in de brochure of op onze website staat vermeld dan wel van hetgeen in het NRV Reiscafé wordt verteld.
Route van de rondreizen
Door technische en/of organisatorische redenen kan van de route en/of volgorde van de rondreis worden afgeweken. Tevens kan het voorkomen dat de openings- en/of sluitingstijden van bepaalde bezienswaardigheden in verband met lokale feestdagen e.d. worden aangepast. Uiteraard kan NRV hierop geen invloed uitoefenen.
Huisdieren
Voor al onze reizen geldt dat er geen huisdieren meegenomen kunnen worden.
Is uw transfer inbegrepen?
Uw transfer is inbegrepen als dit specifiek bij de door u geboekte reis staat vermeld. Als u uw vlucht zelf heeft geregeld of apart heeft bijgeboekt via een (ander) boekingskantoor, dan is de transfer niet inbegrepen. Ook als u alleen een vlucht (Flight only), alleen een pendelbusreis of uitsluitend een accommodatie boekt, is de transfer niet inbegrepen. Voor afwijkende bagage (surfplanken, fietsen, e.d.) moet extra worden betaald.
Lokaal ingehuurde bus
Lokaal ingehuurde bussen (ook voor transfers) beschikken doorgaans niet over een toilet of hier kan geen gebruik van worden gemaakt. Het ontbreken van een toilet kan dan ook nimmer reden zijn voor ontbinding van de reisovereenkomst voorafgaande aan het vertrek, noch kan NRV achteraf verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke negatieve consequenties. De ingezette vervoersmiddelen voldoen uiteraard wel aan lokaal geldende veiligheidseisen.
Niet roken
Aan boord van touringcars, treinen en vliegtuigen is het verboden te roken. Dit verbod geldt meestal ook in publieke ruimtes en horeca. In steeds meer landen geldt dat roken zowel op kamers als in de openbare ruimtes van hotels verboden is. Houdt u rekening met een landelijk rookverbod, waarbij dit geen reden kan zijn uw reservering kosteloos te annuleren of te wijzigen vanwege minder (rook)genot als gevolg van aangescherpt wettelijk beleid.
Transfertijden
Denkt u eraan dat (indien uw transfer is inbegrepen) transfertijden indicatief zijn en gelden onder ideale omstandigheden. Afhankelijk van de route en lokaal verkeer betekent dit: hoe meer accommodaties aangedaan moeten worden, of hoe later u op de route ingepland staat, hoe langer vaak de duur van een transfer. Ook kan de transfertijd op de heenreis afwijken van de transfertijd op de terugreis.
Preferenties
Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende relatie. Wij kunnen deze echter niet garanderen. Preferenties tijdens rondreizen zijn normaal gesproken nooit te realiseren. Ook het feit dat u online of via internet bij boeking preferenties kunt opgeven, betekent zoals gezegd geen garantie. In veel gevallen zijn wij en u afhankelijk van hoteliers en andere dienstverleners. De eventuele meerkosten voor het realiseren van de preferentie dient u vaak ter plaatse af te rekenen.
Creditcard
In steeds meer landen is een pincode vereist voor gebruik van de creditcard. Derhalve is het van belang dat kaarthouders, de pincode van hun creditcard hebben en onthouden. De pincode vervangt de handtekening of vult deze aan.
Milieunormen - afvalscheiding
In steeds meer landen geldt dat u vanwege de daar geldende milieu-eisen uw afval strikt moet te scheiden. Instructies hiertoe treft u ter plaatse aan. In sommige gevallen, bij een bepaald aanbod of extra aanbod van afval, kunnen u extra kosten in rekening gebracht worden. Indien u de plaatselijke instructies niet volgt, is men gerechtigd u kosten in rekening te brengen.
's lands wijs, 's lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, ander klimaat, anders dan thuis. Het kan voorkomen dat (door u zelf) ter plekke geplande excursies of reisonderdelen komen te vervallen vanwege weersomstandigheden of lokale gebruiken. Elke regio of stad/dorp kent vaak zijn eigen feesten, gebruiken en tradities. Ook is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten een bepaalde bezienswaardigheid onaangekondigd sluiten. Tijdens feestdagen en religieuze feesten in bv. een kerk of moskee zal het niet altijd mogelijk zijn bepaalde monumenten te bezoeken. Tijdens de productie van ons aanbod en de publicatie hiervan is hier mee geen rekening gehouden.
Eten en drinken
Op veel bestemmingen is het drinken van leidingwater niet aan te raden. Wees voorzichtig met gewassen fruit, rauwe groentes of ijsblokjes. Omdat het innemen van veel vocht vaak belangrijk is in warme of tropische bestemmingen, raden wij u aan altijd flesjes water mee te nemen tijdens tochten.

Gezondheid

Vaccinaties
Er worden voor elke bestemming vaak een aantal vaccinaties aanbevolen. Laat u minimaal 6 weken van tevoren informeren door uw huisarts, GGD of www.lcr.nl.
Algemene conditie
In het geval u of één van uw reisgenoten niet over een goede gezondheid beschikt, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. In overleg met u kunnen wij u adviseren welke reismogelijkheid het beste op uw wensen en conditie aansluit. Tevens raden wij u aan om alvorens u een reis boekt, uw huisarts te raadplegen over de voorgenomen bestemming en/of route. Onze groepsreizen zijn helaas niet geschikt voor minder valide personen. U dient er vanuit te gaan dat er (soms) hellende wegen bewandeld moeten worden of een trap naar een accommodatie leidt, een steile weg naar een bezienswaardigheid of het wegdek hobbelig is. Reizigers dienen over een goede algemene gezondheid te beschikken. Indien u over informatie beschikt die noodzakelijk is om goed in te schatten of een reis conform de verwachtingen uitgevoerd kan worden, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan de definitieve boeking door te geven. In Nederland zijn de voorzieningen doorgaans prima in orde, dit kan in andere landen geheel anders zijn.
Mindervalide op reis
Indien u of uw reisgenoot een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking heeft, dient u contact op te nemen met NRV. Bij groepsreizen hanteren wij het beleid dat de hele groep lichamelijk fit dient te zijn om zo het programma voor iedereen uit te kunnen voeren.

Afhankelijk van de (infrastructuur van de) bestemming, voorzieningen, grootte van de groep (ter voorkoming van een groep-in-een groepsreis) kent NRV of de bestemming ook haar beperkingen. Dat betekent niet automatisch dat er niet gereisd kan worden. Wel betekent dit dat meereizen soms niet mogelijk blijkt of anders ingevuld/geregeld moet worden. Wij spreken dit graag met u door om dit correct en met inachtneming van de maatschappelijke verhoudingen, bestemming, mogelijkheden en grootte van de groep in te kunnen schatten.

Het kan zijn dat wij u adviseren om een privéreis te boeken in plaats van een groepsreis, daar de voorzieningen hier beter op aangepast kunnen worden.

Website

Inzichtelijkheid van eigen gegevens
Op NRV.nl kunt u beschikken over een persoonlijk domein: u heeft dan onder andere toegang tot uw adresgegevens, boekingsgegevens en reisbescheiden. Hoewel wij bij het weergeven van uw NRV Domein de grootste zorgvuldigheid betrachten, is het mogelijk dat er onvolkomenheden genoteerd staan. Voor deze en andere onvolkomenheden kan NRV niet aansprakelijk worden gesteld. In geen geval kunnen dan ook rechten worden ontleend aan de inhoud van uw persoonlijke domein.
Privacy
NRV voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van uw privacy.

Vliegen

Vluchtschema
Het vluchtschema met de vluchttijden zoals vermeld op onze website en op uw reisvoorstel/factuur is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Ongeveer 7 dagen voor vertrek ontvangt u uw reispapieren met het definitieve vluchtschema.
Aanpassing vluchtschema/ programma
Door onvoorziene wijzigingen in het vluchtschema van luchtvaartmaatschappijen kan het voorkomen dat de vertrekdatum van uw reis dient te worden aangepast dan wel dat een programmawijziging plaatsvindt. In een dergelijk geval binden de aanvankelijk gestelde vertrekdata ons niet.

Indien voor uw reis een wijziging in vertrekdatum dan wel programma van toepassing is, zullen wij u hierover informeren en u een alternatief voorstel doen.
Vertrekbelasting
Op een aantal bestemmingen kan ter plaatse een vertrekbelasting worden geheven, welke per bestemming en per luchthaven verschilt. Voor zover bij publicatie bekend, staat bij de reis vermeld of er vertrekbelasting betaald moet worden. De vertrekbelasting is echter onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig.
Tijdig aanwezig
Meldt u zich minimaal 3 uur vóór de op uw ticket vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de binnen- of buitenlandse luchthaven. Als u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw vlucht mist en/of uw recht op een stoel verliest. De incheckbalie sluit uiterlijk 45 minuten voor de geplande vertrektijd. De medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om een vlucht voor u te regelen, echter wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hieruit voortvloeiende kosten. Deze kosten kunnen wij evenmin voorschieten.
Non-stop en rechtstreekse vluchten
Indien wordt gesproken over een non-stopvlucht dan betekent dit een directe vlucht zonder tussenlanding. Bij een rechtstreekse vlucht hoeft u niet over te stappen op een ander vliegtuig, maar wordt gewoonlijk één of meerdere keren een tussenlanding gemaakt.

Voor een aantal bestemmingen kan het voorkomen dat u een tussenlanding/overstap maakt. Bij het reserveren van aansluitende vluchten wordt altijd getracht een minimale overstaptijd aan te houden. Het kan echter voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een langere overstaptijd adviseert om te vermijden dat de aansluitende vlucht wordt gemist. Hoewel luchtvaartmaatschappijen strikte vertrektijden aanhouden, kan door omstandigheden vertraging optreden waardoor de aansluitende vlucht wordt gemist. NRV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in het reisschema door vertragingen of ander oponthoud veroorzaakt door onder andere luchtvaartmaatschappijen. NRV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele aanpassingen aan het programma en/of meerkosten die uit voorgaande voortvloeien.
Klassenindeling privéreizen
Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen is de economy class in meerdere boekingsklassen onderverdeeld. Elke klasse is bij privéreizen boekbaar tegen een ander tarief. Onze reissommen zijn gebaseerd op de voordeligste boekingsklasse binnen de economy class van de luchtvaartmaatschappij. In het algemeen geldt het principe van de goedkoopste prijs voor de eerstboekende. Indien er een toeslag van toepassing is, nemen wij uiteraard contact met u op.
Frequent Flyer-programma
Als u vanwege een ‘Frequent Flyer-programma’ een upgrade wilt bewerkstelligen, dient uw ticket direct geprint te worden en kunt u geen gebruik maken van de door ons gehanteerde tarieven of laagste tariefsklassen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan zijn de ANVR-annuleringsbepalingen expliciet uitgesloten en gelden voor uw vliegticket 100% annuleringskosten als u hiervan onverhoopt geen gebruik kunt maken. Houdt u er rekening mee dat het Frequent Flyer-programma niet bij elke luchtvaartmaatschappij of type reis mogelijk is.
Stoelreserveringen
NRV kan om logistieke en technische redenen geen zitplaatsreserveringen maken voor de meeste in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of in touringcars.
Verloren bagage
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Laat uw huisadres achterwege zodat u niemand in de verleiding brengt om misbruik te maken van uw afwezigheid tijdens uw vakantie. Als uw bagage niet is aangekomen of beschadigd is geraakt, maakt u hier dan direct melding van. Als dit ná een vlucht geconstateerd wordt, moet u dit direct bij de balie van de luchtvaartmaatschappij melden en een PIR-rapport vragen. Uw instapkaart (boardingpass) met het claimtag-nummer dat in uw ticket is geplakt, is hierbij altijd noodzakelijk. Gooit u deze daarom niet weg voordat u er zeker van bent dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen en u de juiste koffer(s) heeft. Kostbare artikelen en medicijnen (in hoeveelheden acceptabel voor de duur van de reis), moet u als handbagage vervoeren in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer en de geldende handbagagerestricties. In bijna alle gevallen bent u gebonden aan de maximaal aantal kilo’s toegestane handbagage- en/of ruimbagage. Voor meer informatie en de voor u geldende bagage-restricties (beperkingen) zie: https://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden
Veiligheidsmaatregelen
Bij vliegreizen zijn er strikte handbagageregels waaraan u zich dient te houden. Het is raadzaam deze te bekijken voordat u op reis gaat. U vindt deze op de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt.

Daarnaast is het afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij wat u mag meenemen. Deze regels vindt u op het e-ticket van uw vlucht bij de reisbescheiden.
Retourticket
Als u via onze organisatie een retour vliegticket heeft aangeschaft, moet u er rekening mee houden dat, als u geen gebruik maakt van de heenreis, de terugreis geannuleerd wordt of kan worden zonder recht op restitutie.
Correcte naam op het vliegticket
De naam op uw vliegticket moet overeen komen met de naam in uw paspoort. Als blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. NRV is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw uit moeten geven van vliegtickets.
Vluchttijden en verandering van toestel
Vanwege omstandigheden kan van een andere luchtvaartmaatschappij of luchthaven gebruik worden gemaakt. In het hoogseizoen kan het voorkomen dat vanwege een grote vraag naar extra capaciteit door een door u verkozen luchtvaartmaatschappij een toestel ingehuurd wordt van een andere maatschappij. In dat geval wordt uiteraard nooit afgeweken van de geldende veiligheidsnormen. Ook de beloofde service aan boord dient te voldoen aan hetgeen u mag verwachten op basis van onze brochure.

Tijden van vluchten kunnen minder gunstig uitpakken, waarbij soms laat heen en/of vroeg terug gevlogen wordt. Een eventueel inbegrepen ontbijt of diner zal dan niet meer kunnen worden geboden in uw accommodatie. Een (deel)restitutie van dit gemiste ontbijt of diner kan niet plaatsvinden, ook niet wanneer u een maaltijd heeft gemist vanwege een vertraging. Helaas kunnen wij geen rekening houden met late vluchttijden voor wat onze afspraken met hoteliers betreft.

Er zijn soms meerdere vluchten op een dag naar een bestemming. De vluchttijden worden van overheidswege bepaald door de slotcoördinator op de luchthaven. NRV heeft geen enkele invloed op deze tijden. Milieu- en geluidsnormen, militair vliegverkeer, alsook het belang van lijndienst- en vrachtvluchten bepalen daarbij mede de vluchtschema’s.

Accommodaties

Hotelclassificatie
Alle accommodaties binnen ons reisaanbod voldoen aan de internationale maatstaven. Per bestemming kunnen deze echter verschillen. De sterrenclassificatie zoals genoteerd bij de accommodaties is door onze productmanagers vastgesteld. Bij de kwalificering hebben zij rekening gehouden met de Nederlandse gebruiken en verwachtingen. Hantering van voornoemde classificatie brengt met zich mee dat deze kan afwijken van de lokale dan wel internationale classificatie.
In- en uitchecken
Volgens internationale standaard kunt u bij aankomst op de bestemming uw kamer vanaf het middaguur betrekken. Op de dag van vertrek dient u uw kamer in het algemeen tussen 10.00 en 12.00 uur te verlaten. Uiteraard kunt u ter plaatse navragen of u de kamer op de dag van vertrek (eventueel tegen betaling) mag aanhouden.
Eenpersoonskamers
Indien u alleen reist of een kamer voor alleengebruik wenst, is dit mogelijk tegen een eenpersoonskamertoeslag. Een eenpersoonskamer houdt niet standaard in dat u een tweepersoonskamer voor alleengebruik krijgt. Dit is afhankelijk van de accommodatie en bestemming. Het kan dus ook voorkomen dat u geaccommodeerd wordt in een relatief kleinere kamer met een eenpersoonsbed.
Driepersoonskamers
Boekt u een kamer voor drie personen, dan moet u er rekening mee houden dat het derde bed op sommige bestemmingen een 'bijzet-bed' kan zijn, zoals een opklapbed of een slaapbank.
Verzorging ter plaatse
Is in de door u gekozen verzorging ontbijt inbegrepen, dan is dit (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) een continentaal ontbijt, d.w.z. brood, zoet broodbeleg, kaas-, en/of vleeswaren, fruit en koffie of thee. Bij een continentaal ontbijtbuffet stelt u zelf uw ontbijt samen uit de klaarstaande koude gerechten.

Heeft de door u gekozen reis HP (halfpension; ontbijt en diner), dan begint uw verzorging altijd met het diner op de eerste dag en eindigt de verzorging met het ontbijt op de laatste dag (bij All Inclusive doorgaans rond het middaguur).

Als u bij een vlieg/busreis een late heenvlucht en/of vroege terugvlucht heeft, waardoor u hetzij het diner op de eerste dag, hetzij het ontbijt op de laatste dag zou missen, kunnen wij geen restitutie geven.

De term buffetvorm betekent niet automatisch dat er volop keus is, maar dat maaltijden niet aan tafel geserveerd worden.
Fotomateriaal
De bij de accommodaties gepubliceerde foto’s geven een idee van de betreffende accommodatie. Niet ieder appartement, bungalow of hotelkamer is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer, appartement of bungalow afwijkt van de gepubliceerde foto’s.
Huisregels accommodaties
Let erop dat elke accommodatie haar eigen huisregels heeft en dat deze gehonoreerd en nageleefd moeten worden.
Voor- en naseizoen accommodaties
Bij een aantal accommodaties worden naast de faciliteiten, ook zaken als een entertainment- of animatieprogramma genoemd. Om welke reden dan ook kan de directie van de accommodatie besluiten dat bepaalde onderdelen van zo’n programma geen doorgang vinden of dat bepaalde faciliteiten niet aangeboden worden vanwege het laagseizoen of bij onvoldoende belangstelling. Denkt u hierbij aan een à-la-carterestaurant, thema-avond, dansavond, spa, (sauna, jacuzzi), discotheek, fitness, tennisbaan, zwembad, watersportfaciliteiten of miniclub. NRV kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook kan het voorkomen in het voor- of naseizoen, of bij een relatief lage bezetting van de accommodatie in het algemeen, dat maaltijden in buffetvorm slechts in menuvorm worden aangeboden of dat bepaalde faciliteiten of activiteiten niet of beperkt zijn opengesteld. Dit laatste kan ook bij bepaalde weersomstandigheden het geval zijn. Ook vinden er af en toe onderhoudswerkzaamheden plaats in accommodaties die het gehele jaar door geopend zijn, wat de reden kan zijn van het tijdelijk niet aanbieden van een faciliteit. Deze maatregel komt meestal de veiligheid of hygiëne ten goede.
Extra informatie faciliteiten
Eventuele vermelding van kosten voor sauna, zwembaden en andere faciliteiten houdt niet automatisch in dat álle faciliteiten gratis zijn als wij niets vermelden. Het gebruik van bijvoorbeeld een zeilboot, duikapparatuur, minibar, discotheek of club, buitenlandse gedestilleerd of likeuren, parkeren, badhanddoek, biljart, speelautomaat, casino, of huur golf- of tennisbaan etc. zijn soms aan kosten gebonden. Deze kosten verneemt u ter plaatse, evenals eventuele andere restricties en voorbehouden. Denkt u hierbij aan leeftijd, brevet, GVB, tijden, beperkt aantal en/of aanbod en gebruik etc.
Borgsom
In de sommige accommodaties wordt een deposito gevraagd voor het gebruik van telefoon, roomservice, minibar etc. of een borgsom als garantiestelling. U krijgt dit bedrag terug bij vertrek of in sommige gevallen wordt het bedrag binnen 28 dagen teruggestort op uw rekeningnummer - als u de accommodatie in goede staat achterlaat. Let wel; het terugkrijgen van de borg is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer. NRV kan hierop niet aangesproken worden, noch bemiddelen. Ook na publicatie van ons aanbod kan een accommodatieverschaffer (alsnog) besloten hebben een borgsom te vragen. Houdt u hier rekening mee. Indien u een schadevergoeding moet betalen, vraagt u dan altijd om een kwitantie aangezien uw verzekering hierom zal vragen. Denkt u er ook aan dat u – als u vroeg vertrekt op de laatste dag van uw verblijf – de avond tevoren al verzoekt om een controle van het verblijf of teruggave van de borgsom.
Schoonmaak en inrichting
Houdt u er rekening mee dat de wijze waarop hotels worden schoongemaakt voldoende is, maar een andere invulling krijgt dan u thuis gewend bent. Ook komt het in het hoogseizoen voor dat in accommodaties, met name in de lagere categorieën (3 sterren of minder) vanwege hoge bezettingsgraden en veelvuldig achtereenvolgend gebruik van appartementen en kamers, meubilair enige gebreken vertoont. Kalkaanslag in bijvoorbeeld de badkamer en keuken is niet ongebruikelijk.
Aantal personen
Elke reservering is slechts voorbehouden aan de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan ondermeer verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.
Airconditioning of verwarming
In veel landen wordt men steeds meer energie- en milieubewust. Wanneer wij in een beschrijving melding maken van een verwarming of airco, dan zal deze meestal alleen gedurende de koudste c.q. warmste periodes functioneren en alleen op die uren dat daar de meeste behoefte aan is (ofwel: gezette tijden). Dit kan ook betekenen dat de verwarming of airco gedurende enkele uren of overdag uitgeschakeld is omdat men er vanuit gaat dat de meeste gasten zich buiten bevinden. In de meeste accommodaties bevindt een airco zich in de slaapkamer. Boekt u een accommodatie met meerdere kamers, dan betekent dit niet automatisch dat alle kamers over airco beschikken. Een airco is niet altijd geruisloos. Aircosystemen worden regelmatig centraal geregeld. Komt de temperatuur boven de 30 graden, dan kunnen veel systemen de overtollige condensvorming (verdamping) niet aan en kan het aircosysteem ontregeld raken en/of kan men besluiten de airco pas ’s avonds weer aan te zetten.
Water, elektriciteit, zonne-energie en sanitair
De capaciteit van water in zuidelijke en warme landen is beperkter en uit milieu-overwegingen niet in dezelfde mate zo vanzelfsprekend als wij in Nederland gewend zijn. Het leidingwater is vaak niet bedoeld als drinkwater. In een aantal accommodaties kan het leidingwater en zwembadwater zout zijn. Ook kunnen er storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen optreden waarvan de oorzaak veelal bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten ligt, die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan. Noch uw accommodatieverschaffer noch NRV kan voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak en/of geleden schade aansprakelijk worden gesteld. De warmwatervoorziening wordt steeds vaker geregeld door middel van zonne-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water in de accommodatie de voorziening niet toereikend zal zijn. Houdt u er rekening mee dat u dan bijvoorbeeld met koud water zult moeten douchen. Een douchegordijn is in veel landen geen standaardartikel, waardoor wateroverlast af en toe voorkomt. Waar gesproken wordt van een bad, kan het voorkomen dat een badstop niet aanwezig is. Hiermee wordt aangegeven dat u het bad als douche dient te gebruiken. (Toilet)papier mag meestal niet worden doorgespoeld in de sanitaire voorzieningen. In de meeste appartementen of bungalows is het basisenergiegebruik bij de reissom inbegrepen. Mocht u dit basisverbruik (gebaseerd op 'normaal' energieverbruik) overschrijden, dan moet u de extra kosten ter plaatse te betalen.

Klachten

Klachten voor de reis
Mocht u voor aanvang van uw reis een klacht hebben dan dient u deze onverwijld aan NRV kenbaar te maken. Dit kan via het volgende contactformulier aan de afdeling Customer Experience.
Klachten tijdens de reis
Het kan gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u z.s.m. te melden bij de betrokken dienstverlener. Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan moet deze direct worden gemeld bij de NRV-vertegenwoordiging ter plaatse. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, of biedt deze geen tevredenstellende oplossing, dan moet u direct telefonisch contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland (24 uur per dag bereikbaar) via 070-3076700. Indien de tekortkoming niet is weggenomen en/of naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk laten vastleggen bij de NRV-vertegenwoordiger ter plaatse. Indien dit onmogelijk is, dient u telefonisch contact op te nemen met NRV. Als u onverhoopt verzuimt een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, kan dit betekenen dat u het eventuele recht op compensatie verliest, omdat wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden.
Klachten na de reis
Als een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de niet genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij NRV. Dit kan per e-mail (customerexperience@nrv.nl) of per reguliere post.

NRV zal uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Mocht de klacht niet tijdig zijn ingediend dan wordt deze niet door NRV in behandeling genomen, tenzij u hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. NRV geeft u hierover schriftelijk of per e-mail bericht.
Geschillencommissie Reizen
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan u desgewenst uiterlijk binnen twaalf maanden na indiening van uw klacht het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.
Claim voor vluchtvertraging/annulering
Sinds februari 2004 is wetgeving tot stand gekomen die de mogelijkheid geeft tot compensatie in het geval van een overboeking, annulering of langdurige vertraging van uw vlucht (EU 261/2004). Ook vertraging of schade aan uw bagage of letsel tijdens uw vlucht is geregeld (EU-regeling 889/2002). Er zijn echter vele uitzonderingen op de regels of bepaalde landen c.q. luchtvaartmaatschappijen kunnen hier niet aan gehouden worden. Indien u meent aanspraak te kunnen maken op basis van bovenstaande, moet u in ieder geval de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks en binnen 7 dagen na thuiskomst hiervan in kennis stellen om uw claim – indien gegrond - veilig te stellen. NRV kan hiertoe geen verantwoording nemen of aansprakelijk worden gesteld indien u om welke reden dan ook de termijn van 7 dagen overschrijdt of uw rechtmatige vergoeding misloopt.