Reizen Costa Rica & Nicaragua
Rondreis Amerika
Rondreis Vietnam

Duurzaamheid

NRV & duurzaam reizen

NRV verzorgt al jaren de mooiste rondreizen naar wereldwijde bestemmingen. Reizen verrijkt ons leven en brengt meer begrip voor andere culturen en gewoontes. Daarnaast brengt toerisme meer welvaart en kansen voor de lokale bevolking. Om ervoor te zorgen dat ú en nieuwe generaties ook in de toekomst kunnen blijven genieten van deze prachtige bestemmingen, voeren wij onze reizen uit met respect voor mensen, natuur en cultuur. Wij werken hierin nauw samen met onze lokale partners, maar ook onze interne processen nemen we regelmatig onder de loep.

Met een verantwoord beleid willen wij een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de belasting die toerisme veroorzaakt op de natuurlijke en sociale leefomgeving van de door ons aangeboden bestemmingen.

NRV heeft een duurzaamheidscoördinator aangesteld die verplichte trainingen heeft gevolgd. Samen met een aantal betrokken collega’s is er een duurzaamheidsbeleid tot stand gekomen en worden nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld. We kijken kritisch naar zowel onze externe als onze interne bedrijfsprocessen. Zo nemen we regelmatig ons productaanbod onder de loep en werken we nauw samen met onze lokale partners om ons aanbod te verduurzamen. Ook intern proberen we stappen te zetten, door bijvoorbeeld zo min mogelijk te printen, door het inkopen van duurzame kantoorartikelen, door koffie- en theebekers te recyclen en door verlichting met bewegingssensoren te installeren.

Compenseer samen met NRV het CO2-aandeel van uw reis

Reizen verrijkt uw leven, maar laat ook sporen na in de vorm van CO2-uitstoot. Om ervoor te zorgen dat ú en nieuwe generaties ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de mooiste wereldwijde bestemmingen, moeten we bewuster reizen. Dat kan onder andere door CO2 te compenseren.

Bij NRV kunt u er nu voor kiezen om met een vrijwillige bijdrage een gedeelte van het CO2-aandeel van uw reis (vlucht en landarrangement) te compenseren. Dit doet u door financieel bij te dragen om elders in de wereld eenzelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te voorkomen. Wij kopen dan voor u als het ware compensatie voor uw CO2-aandeel. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Bomen zijn bijvoorbeeld zeer effectief in het afvangen van CO2 (indien op de juiste manier geplant). Het planten van bomen en het voorkomen van ontbossing kan echt een verschil maken. Ook de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie is een belangrijke verandering.

Samenwerking NRV en Regreener

Om ervoor te zorgen dat de CO2-compensatie op de juiste manier gebeurt, is NRV een samenwerking aangegaan met Regreener. Dit platform, dat vertrouwen en transparantie hoog in het vaandel heeft staan, werkt samen met haar partners aan een duurzamere wereld. Namens haar gebruikers plant Regreener bomen en ondersteunt gecertificeerde CO2-compensatieprojecten.

NRV en Regreener vinden het essentieel dat duidelijk is waar uw bijdrage naar toe gaat. Daarom zullen wij alle klanten die voor CO2-compensatie hebben gekozen, op regelmatige basis laten weten hoe wij uw bijdrage hebben geïnvesteerd. Ook op de website van Regreener kunt u zien wat de totale impact van de Regreener gemeenschap is. Hier wordt bewijs van de geplante bomen en de hoeveelheid gecompenseerde koolstof gepubliceerd.
Regreener

Compensatie projecten

Ieder kwartaal bepaalt NRV in overleg met Regreener aan welke specifieke projecten de ontvangen CO2-compensatiegelden worden besteed.

Een aantal projecten die NRV ondersteunt.

Bomen planten en bos beschermen in Zambia
De Copperbelt in Zambia is een hotspot voor ontbossing. Bodemaantasting en bodemerosie zijn er wijdverspreid en zijn vooral het gevolg van de toenemende bevolking en de druk die deze uitoefent op het land door slechte landbouwpraktijken en de productie van houtskool. Regreener werkt hier samen met WeForest met als doel de ecologische integriteit van bossen en landschappen in stand te houden en te herstellen. Daarnaast betrekt WeForest de lokale gemeenschappen bij het implementeren en leveren van blijvende oplossingen voor klimaat, natuur en mensen.


West Huaybong Wind Farm project
Het West Huaybong 2 windmolenpark is een project in Thailand dat schone, hernieuwbare elektriciteit zal leveren aan het nationale elektriciteitsnet. Momenteel komt meer dan 90% van de elektriciteit in Thailand uit fossiele brandstoffen, wat resulteert in CO2-uitstoot. Het windmolenpark, gelegen in het noordosten van Thailand in de provincie Nakhon Ratchasima, zal naar verwachting jaarlijks 219,3 GWh aan elektriciteit produceren. Dit project zal bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Thailand door schone, hernieuwbare elektriciteit te produceren voor gebruik in het Thaise elektriciteitsnet. Het project zal ook banen creëren tijdens de bouw van de windturbines, de faciliteiten op de locatie en de toegangswegen. Op het moment van indiening waren er nog geen grote windmolenparken operationeel in Thailand.


Katingan Peatland Restoration and Conservation Project in Indonesia
Het Katingan Peatland Restoration and Conservation Project heeft tot doel 149.800 hectare veengebied te beschermen en te herstellen, lokale gemeenschappen duurzame inkomstenbronnen te bieden en wereldwijde klimaatverandering aan te pakken. Het gebied slaat enorme hoeveelheden CO2 op en speelt een vitale rol bij het stabiliseren van waterstromen, het voorkomen van verwoestende veenbranden, het verrijken van bodemvoedingsstoffen en het leveren van schoon water. Tropische veengebieden ondersteunen essentiële ecologische functies en slaan enorme hoeveelheden koolstof op, waarbij de voorraden onder de grond tot 20 keer groter zijn dan de opslag in bomen en vegetatie.

TASC Clean Cooking in Kenia
Het doel van het voorgestelde project is om verbeterde kooktoestellen (ICS) te verspreiden naar huishoudens in Kenia. Het project richt zich op landelijke en peri-urbane gemeenschappen in Kenia die houtbrandstof gebruiken voor het koken en vaak open vuur gebruiken. Door ICS te distribueren, beoogt het project de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de binnen luchtkwaliteit te verbeteren. Waar huishoudens normaal gesproken op vervuilende, ouderwetste hout(kool) kookstellen koken zorgen deze schone kookstellen ervoor dat de gezondheid van mensen verbetert en uitstoot wordt verminderd. Cookstoves zorgen voor 90% vermindering van luchtvervuiling binnenshuis. De wereldwijde CO2-uitstoot van koken op houtskool zou met 25% verminderd kunnen worden als cookstoves grootschalig worden toegepast in ontwikkelingslanden. Het risico op longziekten bij kinderen kan met 30-40% worden verkleind.

Met de CO2-compensatie doen we dus iets terug voor het milieu, maar ook voor de lokale bevolking.
Ook de inkoop- en studiereizen van onze medewerkers worden door NRV gecompenseerd.

NRV ondertekent International Tourism Plastic Pledge

Plasticvervuiling is wereldwijd een groot probleem. Plastic vervuilt bodem en water en tast de gezondheid aan van dier, plant en mens. Ook vakantiegangers dragen bij aan het plastic afvalprobleem. Samen met tenminste 200 andere bedrijven uit de toerismesector heeft NRV de Plastic Pledge ondertekend en erkent hiermee de urgentie en de noodzaak om samen te werken aan minder plasticvervuiling.

Onder leiding van MVO Nederland is er een plan uitgewerkt om plasticgebruik op vakantiebestemmingen te reduceren en plasticvervuiling te voorkomen. Om impact te maximaliseren en de internationale samenwerking te versterken, is de International Tourism Plastic Pledge (ITPP) in mei 2021 overgegaan in het Global Tourism Plastics Initiative (GTPI).

Door samenwerking onder de paraplu van de GTPI kunnen organisaties wereldwijd samenwerken aan de aanpak van plasticvervuiling op vakantiebestemmingen. Dit zal de internationale sector verder helpen om op gecoördineerde wijze actie te ondernemen.
Ook u kunt uw steentje bijdragen, door bijvoorbeeld een hervulbaar flesje mee te nemen op reis. Ga voor meer informatie naar de website van Tourism Plastic Pledge.
Tourism Plastic Pledge.

ANVR Better Holidays

NRV is aangesloten bij de ANVR en hanteert de uitgangspunten, gedragsregels en besluiten voor duurzaam toerisme zoals deze binnen de organisatie zijn afgesproken. Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

EcpatWij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Tips voor u als reiziger

Ook u kunt uw steentje bijdragen en tijdens uw vakantie bijdragen aan een betere wereld:

1. Zuinig omgaan met water en energie
Laat niet onnodig het licht branden en zet de airconditioner uit als u weggaat. Gebruik handdoeken en bedlinnen waar mogelijk langer dan een dag. En neem bijvoorbeeld een hervulbare waterfles mee; tap water van een waterdrinkpunt of koop grotere waterflessen om na te vullen om zo onnodig plastic afval te voorkomen.

2. Support de lokale bevolking
Shop in lokale winkels en eet zoveel mogelijk in lokale restaurants. Op die manier leer je niet alleen de bestemming en de plaatselijke bevolking beter kennen, maar ondersteun je hen ook actief.

3. Respecteer cultuur en tradities
Je bent in het land te gast, dus zorg dat je op de hoogte bent van de normen en waarden. Pas waar nodig je kleding aan en vraag toestemming om mensen te fotograferen. Ook wordt het erg gewaardeerd als je een paar basiswoordjes van de taal kent.

4. Koop geen foute souvenirs
Koop geen producten gemaakt van beschermde en bedreigde dier- en plantsoorten, zoals ivoren beeldjes, koraal of producten van slangenleer. Afgezien van het feit dat u deze producten niet in mág voeren, is het slecht nieuws voor de natuur. In de Douane Reizen App kunt u lezen wat u wel en niet mee mag nemen.

5. Wees wijs met wilde dieren
Op de foto gaan met een aap of een leeuwenwelpje, een olifantenritje maken…..op veel bestemmingen kan het, maar dit is geen goed idee. Wilde dieren knuffelen en berijden is niet normaal, hier gaat vaak veel leed achter schuil. Bij dieren spotten in het wild is het belangrijk dat je voldoende afstand houd en de dieren niet worden opgejaagd of gelokt met voer.

6. Laat geen afval achter
In veel landen is zwerfafval een groot probleem. Ook zijn er niet altijd voldoende afvalbakken. Laat geen afval achter, neem eventueel een herbruikbaar tasje mee.

7. Bescherm kinderen
Koop geen producten van kinderen en geef bedelende kinderen geen geld of cadeautjes. Zo wordt kinderarbeid in stand gehouden en leren ze dat bedelen loont. Geef liever een donatie aan een lokaal project waar de hele gemeenschap van profiteert. Op sommige bestemmingen worden kinderen seksueel uitgebuit. Vermoedens van mogelijk misbruik kunt u melden op meldkindersekstoerisme.nl of geef het aan bij de reisleiding.

8. Reis wijs
Kies zoveel mogelijk voor een non-stop vlucht om het milieu niet meer dan nodig te belasten. Ook kunt u ter plekke vaak kiezen voor duurzame excursies, zoals fietsen, kajakken en wandelen.