alg4.jpg
alg3.jpg
alg2.jpg
alg1.jpg

Model Directe Incasso NRV

● Met ingang van heden gaat NRV over op directe incasso van de reissommen (aanbetalingen, restantbetalingen en terugbetalingen), hetgeen betekent dat NRV alle gelden die betrekking hebben op een reisovereenkomst met NRV direct en rechtstreeks zal incasseren bij de reiziger.

● De doorverkoper is vanaf genoemde datum gehouden om alle nieuwe reizen aan te bieden onder mededeling dat de reiziger vanaf dat moment uitsluitend bevrijdend kan betalen aan NRV, daaronder uitdrukkelijk begrepen de aanbetaling. Dezelfde verplichting geldt bij reeds geboekte reizen ten aanzien van de restantbetaling van de reissom.

● De doorverkoper zal onverwijld zowel voor elke bestaande als voor iedere nieuwe reservering, de klantgegevens van de reizigers ter beschikking stellen aan NRV.

● De doorverkoper stelt de reiziger die reeds een reisovereenkomst heeft gesloten in kennis dat slechts bevrijdend kan worden betaald aan NRV en dat de doorverkoper niet langer bevoegd is betalingen namens NRV in ontvangst te nemen. De doorverkoper machtigt NRV om ook zelf de reiziger daartoe in kennis te stellen.

● NRV zal de factuur ten behoeve van de betalingen rechtstreeks aan de reiziger zenden zonder tussenkomst van de doorverkoper.

● Voor reserveringen binnen zes weken voor vertrek moet de doorverkoper haar reiziger een eenmalige automatische incassomachtiging laten invullen en ondertekenen ten gunste van NRV voor de gehele reissom. De doorverkoper blijft onverminderd het voorgaande, recht houden op de overeengekomen provisie en zal alle voorkomende werkzaamheden voortvloeiend uit de reservering blijven verrichten met uitzondering van het incasseren van gelden van de reiziger.

● De betaling van provisie zal overeenkomstig artikel 10 lid 6 van de Agentuurvoorwaarden plaatsvinden uiterlijk bij afdracht van de totale reissom door de klant of – in geval van voldoening in gedeelten – bij afdracht van de laatste termijn.

● NRV zal de klantgegevens op geen enkele andere wijze gebruiken en voor geen enkel ander doel dan de betaling van de reissom. Ingeval vastgesteld wordt dat NRV deze klantgegevens voor een ander doel gebruikt dan in het kader van verkrijging van betaling van de reissom, verbeurt NRV aan de doorverkoper een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 per overtreding.


Download hier het model directe incasso van NRV:

Op de hoogte blijven van acties en mis nooit een aanbieding!
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Bezoek ons Reiscafé!

Kom meer te weten over de volgende bestemmingen:
Sri Lanka, Indonesië, Zuid-Afrika, China, Costa Rica, Japan, India, Vietnam, Thailand en Namibië

Reserveer gratis